Energietransitie bij bungalowparken

Eigenaren van bungalowparken zijn zich bewust dat energiebesparing niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar ook een interessant verdienmodel kan zijn.

Doordat ons bureau al meer dan 50 jaar de installaties voor bungalowparken ontwerpt, zijn wij gevraagd om te helpen bij de energietransitie en het verduurzamingsvraagstuk.

Hiervoor worden eerst alle mogelijke energiebesparende maatregelen in kaart gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de te verwachten energiebesparing, de bijbehorende investering, terugverdientijd en CO2-reductie. Nadat er een besluit genomen is welke energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, wordt een plan van aanpak opgesteld voor de daadwerkelijke realisatie.

Op dit moment ligt de nadruk vooral bij bungalowparken met (overdekte) zwembaden, omdat hier veel energie gebruikt wordt.