Food groothandel Van Dijk

Opdrachtgever

Food-Groothandel van Dijk, Kampen

Architect

Sec. architecten, Kampen

Projectmanagement

Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello

Deze nieuwbouw bedrijfshal met kantoor (2.035 m2) is in het najaar van 2017 opgeleverd. De duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever was hoog, namelijk energieneutraal. Adviesbureau Becks heeft op basis van deze ambitie een variantenstudie gemaakt met betrekking tot het installatieconcept.

Naar aanleiding van deze studie is een ontwerp gemaakt en zijn de volgende technische installaties geïmplementeerd:

  • Warmtepomp voor verwarmen en koelen
  • Vloerverwarming en –koeling
  • PV-zonnepanelen
  • LED-verlichting
  • Warmteterugwinning
  • (geen gasaansluiting, EPG = 0)

Adviesbureau Becks heeft tijdens het gehele ontwerp- en uitvoeringstraject de installaties begeleid, waardoor er bij de oplevering aan de gevraagde ontwerpeisen is voldaan.