Functioneel Controleren Inregelen en Beproeven (FCIB) voor de Rijksgebouwendienst

De combinatie “Adviesbureau Becks/Peutz Bouwfysisch ingenieursbureau/Li-Tech Inregelservice”, is door middel van een Europese aanbesteding geselecteerd om voor de regio “Zuid-West” van de RGD een FCIB traject voor de klimaatinstallaties op te starten, zodat aan de Energieambitie 2020 voldaan kan worden.

Deze ambitie van de RGD houdt concreet in dat:

–            in 2020 een energiebesparing van 25% ten opzichte van 2008 gerealiseerd dient te zijn;

–            de Rijkshuisvesting z.s.m. CO2 neutraal dient te zijn;

–            de Rijksgebouwendienst het goede voorbeeld moet geven m.b.t. energiebesparing en CO2-reductie;

–            de behaaglijkheid in de gebouwen verbetert;

–            een kostenreductie door energiebesparing gerealiseerd wordt;

–            de gebouwen en installaties beter, effectiever en zuiniger functioneren.

Het traject omvat de volgende gebouwen;

–            Paleis van Justitie, Den Haag

–            Bruggebouw West, Den Haag

–            Belasting en Douanemuseum, Rotterdam

–            Kantoorpand Justitie, Den Haag

Nadat alle stappen van het FCIB proces doorlopen zijn (0-meting van de klimaatinstallaties, herstellen manco’s, correct inregelen, beproeven, monitoren, behaaglijkheidsmeting, thermografisch onderzoek buitenschil) worden alle bevindingen vastgelegd in een rapportage.

Het resultaat, dus zonder investering in nieuwe installaties, is:

–            reductie energieverbruik (15-30 %)

–            verbetering van het binnenklimaat met als gevolg: minder klimaatklachten, minder ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit

–            reductie CO2 uitstoot.

Het FCIB-concept is een ideale tool om de klimaatinstallaties van bestaande gebouwen op snelle wijze weer optimaal te laten functioneren.

Contact

Kees Prinssen

T: +31 (0)73 657 90 30