Multi Functioneel Sport Complex (MFSC) Ookmeer Amsterdam (Osdorp)

Het nieuwe multifunctionele centrum bestaat onder andere uit een sporthal, turnhal, atletiekhal en een horeca-aangelegenheid met terras op het water. Duurzaam en groen ontwerpen is bij dit project uitgangspunt. Er wordt bij dit project veel aandacht besteed aan de versterking van de groenstructuur van het omringende terrein. Het dak van het centrum wordt voorzien van gras. De opdrachtgever wilde dat het gebouw een groene uitstraling zou krijgen.

Enkele van de (duurzame) technische installaties zijn:

–   Ventilatiesysteem met hoog-rendement warmteterugwinning

–   Aansluiting op de stadsverwarming

–   PV panelen t.b.v. opwekking van elektra

–   Windmolen voor opwekking van elektra

–   Zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening

Algemene gegevens

Oppervlakte: ca. 7.250 m2 BVO

Advieswerkzaamheden Becks:

Het schrijven van een kansennotitie m.b.t. duurzame installaties en het adviestraject voor het DO, Bestek, begeleiding bij de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.

Ontwerpteamleden

Opdrachtgever:                          Gemeente Amsterdam

Architect:                                     AGS Architekten & Planners

Projectmanagementbureau:    PMB

Constructeur:                             Bartels Ingenieursbureau BV

Contact

Kees Prinssen

T: +31 (0)73 657 90 30