Renovatie technische infrastructuur De Gelderse Roos te Wolfheze

Opdrachtgever: De Gelderse Roos te Wolfheze (nu: Pro Persona)

Dit psychiatrische ziekenhuis bestaat uit 87 gebouwen die in gebruik zijn voor zorg. Denk hierbij aan woonunits (zowel open als gesloten), activiteitencentra, kantoren en overige gebouwen. De oppervlakte van het totale terrein is 90 ha, waarvan 40 ha. bebouwd is.

Adviesbureau Becks was verantwoordelijk voor de renovatie van de technische infrastructuur voor water, gas, riool, elektra en communicatie. Tevens heeft Becks een Energie Masterplan vervaardigd om de haalbaarheid van diverse technische installaties te onderzoeken (LTE/WKO/WKK, warmtepompen, biobrandstoffen, zonnecollectoren, koelen met gasgestookte machines, enz.) op basis waarvan definitieve keuzes met betrekking tot renovatie gemaakt zijn. Ook is een exploitatie technisch advies uitgebracht. Uit jaarlijkse monitoring blijkt dat het energieverbruik met meer dan 20% is gedaald.