Technical Due Diligence (TDD)

Als onafhankelijk adviesbureau wordt Adviesbureau Becks regelmatig gevraagd om een TDD –onderzoek naar de gebouw gebonden installaties uit te voeren. Dit kan zowel voor de kopende als verkopende partij zijn. Tijdens het onderzoek wordt alle beschikbare informatie in kaart gebracht. Vervolgens vindt er een visuele inspectie van het gebouw plaats. Daarbij worden de mogelijke risico’s met bijbehorende financiële consequenties in een schriftelijke rapportage vastgelegd, die als basis kan dienen bij de verdere besluitvorming omtrent de koop c.q. verkoop van het pand. Tevens adviseerde Becks m.b.t. exploitatie, onderhoud en verbeteringen in de verschillende hotels.