Villa Flora, Venlo

Villa Flora is gerealiseerd onder architectuur van Jon Kristinsson. Dit energie-neutrale kantoor maakt gebruik van innovatieve energieleverende kassentechnologieën. De oppervlakte bedraagt 11.765 m2. Villa Flora was één van de tentoonstellingsgebouwen op de Floriade 2012. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als innovatief en duurzaam bedrijfsgebouw voor dienstverleners en productiebedrijven die gericht zijn op duurzaamheid en ‘groene’ energie. Door het schuine dak en het vele glas heeft het transparante gebouw veel weg van een kas. Er is dan ook gebruik gemaakt van slimme energiebesparende toepassingen uit de glastuinbouw. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van zonne-energie. Het betonskelet van het gebouw is demontabel, flexibel in te richten en herbruikbaar. Dat maakt een snelle bouwtijd mogelijk en zorgt bovendien voor een eenvoudige integratie van alle toe te passen technieken. Het gebouw kan daardoor gelijke tred houden met de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. In de kas en het kantoor worden warmtewisselaars toegepast met een dubbel zo hoog rendement als die van conventionele warmtewisselaars. Verder maakt Villa Flora optimaal gebruik van regenwater en loost het gebouw geen afvalwater op het riool. De energiezuinige verlichting wordt slim gestuurd. In een later stadium zal energie-uitwisseling plaatsvinden met toekomstige aangrenzende gebouwen. Er is voorzien in uitgebreide monitoring en kennisoverdracht. Adviesbureau Becks ondersteunde de Gemeente Venlo tijdens de ontwerp- en realisatiefase.

UKP NESK

Villa Flora is een project in het kader van de regeling UKP NESK, wat staat voor Unieke Kansen Programma ‘Naar energie-neutrale scholen en kantoren’, een subsidieregeling. Deze subsidie van de overheid is in 2010 aan inspirerende bouwprojecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De monitoring van de projecten wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

De innovatieve technieken bestaan uit:

  • Warmte – Koude – Opslag in de bodem
  • Betonkernactivering
  • Energiezuinige verlichting
  • Hergebruik regenwater
  • Anaerobe vergisting van faecaliën
  • Smart skin energieuitwisseling
  • Sun tracking systeem
  • PV-panelen