Sinds de jaren 90 weten onze klanten de weg naar Adviesbureau Becks te vinden als het gaat om het ontwerpen van W.K.O. (Warmte Koude Opslag) installaties.

 

Sinds oktober 2014 mogen broninstallaties uitsluitend worden ontworpen en aangelegd door BRL 11000/11001 (ondergronds) en BRL 6000/6021 (bovengronds) gecertificeerde bedrijven. Deze certificering is onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur Bodemenergiesystemen.

 

Doel is het verhogen van de kwaliteit van bodemenergie-opslag-systemen en de prestaties van de installaties te waarborgen. Ook na oplevering blijft de leverancier aansprakelijk voor de prestaties van het door hem geleverde concept. Deze kwaliteitsborging onderschrijven wij volledig.

 

Concreet houdt dit in dat werkzaamheden die rechtstreeks met energieopslag te maken hebben (zoals: ontwerpen, boren, leidingaanleg, bekabeling, regeling, inbedrijfstelling en dergelijke) niet mogen worden uitbesteed aan bedrijven die niet gecertificeerd zijn.

 

Adviesbureau Becks is één van de weinige officieel gecertificeerde bedrijven die beide disciplines in huis heeft en daardoor een maximale integratie van beide systemen kan garanderen!

 

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Ir. Gert Moonen, WKO specialist. Hij is te bereiken door te bellen naar het nummer 073 – 6579030.