‘De stappen naar energieneutraal vastgoed’

 

In samenspraak met de overheid zijn zogenaamde ‘sectorale routekaarten opgesteld’. Hierbij valt o.a. te denken aan de sectoren: onderwijs, sport en recreatie, vastgoed en zorg. Het streven is om per sector zelf het initiatief te laten nemen om te kunnen voldoen aan de door de overheid bepaalde klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 ten aanzien van 1990).

 

Een routekaart voorkomt dat de overheid gedwongen maatregelen moet nemen, waardoor de sectoren de regie over het vastgoedbeheer zouden verliezen. Wel wordt er van de overheid verwacht dat elke instelling zo’n routekaart uiterlijk eind 2020 heeft opgesteld. De huidige maatregelen die hier een bijdrage aan leveren zijn o.a. het Activiteitenbesluit en de Energie Efficiëntie Audit (EED). Vaak is het voor de gebouweigenaren onduidelijk in hoeverre deze maatregelen leiden tot het gewenste resultaat zoals verwoord in het klimaatakkoord. Hier biedt adviesbureau Becks een helpende hand!

 

Advieswerkzaamheden adviesbureau Becks

Door onze actuele kennis van de vigerende wet- en regelgeving en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is het voor ons mogelijk het nut en de noodzaak van de ‘duurzaamheidsinstumenten’ gestructureerd in kaart te brengen. Ook bekijken wij of het mogelijk is om oplossingen  met elkaar te combineren én te koppelen door middel van  een Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP). Hierdoor kunnen concrete doelen worden geformuleerd en geïmplementeerd binnen de bestaande bedrijfsvoering

 

Benieuwd wat adviesbureau Becks voor ú kan betekenen?

Onze adviseurs staan altijd klaar om de mogelijkheden samen met u te bekijken!