Adviesbureau Becks is sinds 2006 adviseur voor alle gebouwgebonden installaties van Symeres (voorheen Mercachem).

Dit is dan ook de reden geweest dat Symeres ons gevraagd heeft om het MJOP van de 1e fase te actualiseren en voor de 2e fase een MJOP op te stellen.

Voor het actualiseren van het MJOP van de 1e fase heeft er een inspectie van de installaties plaats gevonden. Verder is er gebruik gemaakt van revisiegegevens, logboeken en inspectierapporten van leveranciers.

Omdat de 2e fase in 2020 is opgeleverd, is hiervoor een nieuw MJOP opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is de revisiegegevens.

De MJOP’s worden in tabelvorm gepresenteerd, waarbij onderstaande items benoemd worden:

  • STABU-codering
  • Omschrijving installatiegroep
  • Omschrijving installatie onderdeel
  • Fabricaat/leverancier
  • Type-omschrijving
  • Aantal
  • Vervangingscyclus (in jaren)
  • Vervangingskosten (per eenheid/onderdeel)
  • Jaarlijkse onderhoudskosten