Door de grote aandacht voor klimaatverbetering staat energiebesparing hoog op de Europese politieke agenda. Inmiddels is de EU richtlijn “Energie Performance of Building Directive” van kracht, klik hier voor meer informatie.
De boete voor het niet voldoen aan de in de EPBD gestelde eisen kan vanaf 2023 oplopen tot € 20.250,00

Om deze klimaatdoelstellingen in te halen moeten gebouwen die nu energielabel D t/m G hebben in 2023 voldoen aan de eisen voor energielabel C. In 2030 moeten alle gebouwen aan energie-label eis A voldoen ( info )

Door nu tijdens de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden energiebesparende technieken te implementeren, kan men zonder grote investeringen ‘toegroeien’ naar het label.
Een door Becks uitgevoerde EPG (Energie Prestatie-advies voor Gebouwen) geeft u inzicht in de status van uw gebouw, zodat u weet waar u aan toe bent. Als uw gebouw niet voldoet aan de geldende eisen, denkt Becks met u mee bij het maken van een slim plan, zodat uw gebouw op een natuurlijke manier op de toekomst is voorbereid, zonder dat uw organisatie ineens geconfronteerd wordt met forse investeringen.